3D Modeling en CNC Cutting

3D-MODELING EN CNC-CUTTING

Om van een idee tot een nieuw product te komen biedt de realisatie van een 3D-ontwerp veel voordelen. Allereerst zorgt zo’n 3D-ontwerp voor veel minder ‘ruis’ in de onderlinge communicatie, omdat het voor alle partijen veel duidelijker is waarover we praten. Maar ook het voorkomen van kinderziektes en het nauwkeuriger kunnen inschatten van de kosten zijn hele belangrijke voordelen van een 3D-ontwerp. Tot slot kunnen sterkteberekeningen uitsluiten of een ontwerp haalbaar is of niet. 

Het 3D-ontwerp vormt de leidraad voor het CNC-snijden op de plasmasnijder, waarmee we tot 20 mm dik staal kunnen snijden. Op die wijze kunnen we snel en zeer nauwkeurig produceren.