Duurzaamheid

Duurzaam werken is essentieel, in het belang van mens en milieu. We gebruiken ons materieel efficiënt, gaan zuinig om met energie en maken onze medewerkers hiervan bewust. In het kader van de CO2-Prestatieladder (niveau 5) werken we continu aan verbetering, samen met andere partijen in de markt.

Duurzaam werken

Duurzaam werken is essentieel, in het belang van mens en milieu. We gebruiken ons materieel efficiënt, gaan zuinig om met energie en maken onze medewerkers hiervan bewust. In het kader van de CO2-Prestatieladder (niveau 5) werken we continu aan verbetering, samen met andere partijen in de markt.

CO2-Prestatieladder, niveau 5

De Wilde Technics beschikt (net als De Wilde Spoorwegbouw en De Wilde Betonboringen) over het CO2-Bewust certificaat, niveau 5. Het is de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder. Trede 5 houdt in dat we samen met collega’s, ketenpartners en kennisinstellingen actief zoeken naar mogelijkheden om CO2-uitstoot verder terug te dringen.

Energiemanagementprogramma

We willen duurzaam ondernemen. Door de hoeveelheid energie te reduceren en te verduurzamen. We voeren hiervoor een energiemanagementprogramma (CO2-prestatieladder vraag: 3.B.2/3.C.1) uit.

Lees meer over ons energiemanagementprogramma 

CO2-reductie-initiatieven

We willen samen werk maken van een beter milieu. Intern met collega’s én met externe ketenpartners en kennisinstellingen. Met hen voeren we initiatieven uit voor CO2-reductie. Lees meer over onze initiatieven voor CO2-reductie.

Overkoepelend is De Wilde NL B.V. lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal, het netwerk van bedrijven dat werk maakt van CO2-reductie.