Veiligheid

Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de veiligheid van onze medewerkers. We maken vakkundig gebruik van ons materieel en van onze specifieke kennis. Bovendien is veiligheid ook een kwestie van logisch nadenken: veilig werken zit in je DNA!

Veilig werken

Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de veiligheid van onze medewerkers. We maken vakkundig gebruik van ons materieel en van onze specifieke kennis. Bovendien is veiligheid ook een kwestie van logisch nadenken: veilig werken zit in je DNA!

Veiligheidscertificaten: VCA en NEN Veiligheidsladder

We werken aantoonbaar veilig. Zo werken we met de NEN Veiligheidsladder, gebaseerd op de ProRail Veiligheidsprestatieladder. Hiermee meten we hoe bewust onze organisatie omgaat met veiligheid. Met als doel: het terugdringen van onveilige situaties en incidenten. We werken met een prestatiebeoordelingssysteem. We spreken elkaar aan op veilig en onveilig gedrag en helpen elkaar.

Standaardrisico’s en specifieke risico’s minimaliseren

Welke opdracht we ook voor u uitvoeren, elke stap van het proces vindt zorgvuldig plaats. We brengen vooraf de risico’s in kaart en bespreken deze met u als opdrachtgever en met onze medewerkers. Ook tijdens de uitvoering houden we de risico’s minimaal. Vrijwel al onze medewerkers zijn bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Wat zegt onze gedragscode over veilig werken?

Binnen De Wilde Technics hanteren we gedragscodes waar medewerkers zich aan dienen te houden. Zoals:

  1. Wees alert op je eigen veiligheid en die van anderen;
  2. Spreek elkaar aan op veilig en onveilig gedrag;
  3. Signaleer verbetermogelijkheden en meld deze.